Verificarea tehnică periodică ISCIR (V.T.P.) este un proces esențial de siguranță a funcționării utilajelor, mașinilor și instalațiilor în domeniul industrial. Această verificare se efectuează conform cerințelor impuse de normele și reglementările în vigoare și este necesară pentru a evita riscurile la care sunt expuși lucrătorii și mediul înconjurător. Se face odată la 2 ani, este obligatorie din punct de vedere legal, iar costurile acestei verificări și autorizări ISCIR pornesc de la 200 RON în funcție de puterea (exprimată în kW) a echipamentului. Această procedură poate fi asemănată cu inspecția periodică RAR a unui autoturism care se face odată la 2 ani.

ISCIR este instituția care asigură supravegherea, controlul și certificarea în domeniul securității și sănătății în muncă. Verificarea tehnică periodică ISCIR se aplică tuturor instalațiilor, echipamentelor și utilajelor care pot prezenta un pericol pentru viața și sănătatea lucrătorilor și a cetățenilor, precum și pentru protecția mediului înconjurător. Printre acestea se numără: cazane, conducte, instalații de producție, echipamente de ridicat și transport, precum și alte echipamente industriale.

Verificarea tehnică periodică ISCIR este un proces riguros și complex care trebuie efectuat de către persoane specializate și acreditate de către ISCIR. Acest proces implică o serie de teste și verificări pentru a asigura că utilajele și instalațiile îndeplinesc standardele de siguranță impuse de ISCIR. De asemenea, verificarea tehnică periodică ISCIR se realizează în conformitate cu un program stabilit anterior, pe baza legislației în vigoare.

Un aspect important al verificării tehnice periodice ISCIR este inspecția vizuală. Aceasta implică o examinare detaliată a echipamentelor și instalațiilor, pentru a identifica orice defecte, deteriorări sau daune care ar putea afecta performanța și siguranța acestora. Inspecția vizuală se concentrează pe verificarea aspectelor tehnice și de securitate, precum condiția generală a echipamentului, fixarea corectă a componentelor și funcționarea corespunzătoare a sistemelor de siguranță. Verificarea tehnică periodică ISCIR include și teste funcționale. Acestea constau în verificarea performanței echipamentelor și a instalațiilor în condiții reale de funcționare. Astfel, se pot identifica eventuale probleme care nu ar fi vizibile prin inspecția vizuală și care ar putea afecta performanța și siguranța echipamentului.

De asemenea, verificarea tehnică periodică ISCIR implică și verificarea documentelor aferente echipamentului sau instalației. Aceasta presupune verificarea și actualizarea documentației tehnice, a planurilor de mentenanță, a instrucțiunilor de utilizare și a oricăror alte documente necesare pentru siguranța și buna funcționare a echipamentului sau instalației.

ATENȚIE! Această procedură nu extinde perioada de garanție a unui echipament, adică, după efectuarea V.T.P., dacă apare o problemă în funcționare după 3 luni, acest fapt nu a putut fi prevăzut în momentul efectuării V.T.P.-ului și nu puteți să acuzați faptul că doriți o remediere gratuită pentru că ați făcut V.T.P.-ul și nu ați fost înștiințat atunci de această neregulă.