A.F. – autorizarea de funcționare ISCIR se face la punerea în funcțiune și se eliberează numai la echipamente noi care sunt însoțite de factura de achiziție, aceasta are un cost care pleacă de la  150 RON în funcție de puterea (exprimată în kW) a echipamentului.

Autorizarea de funcționare ISCIR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) este un act legal care atestă faptul că o instalație sau un echipament este în conformitate cu regulile de siguranță și de funcționare impuse de lege. Această autorizație este obligatorie pentru orice instalație sau echipament care utilizează presiune, indiferent de dimensiune sau destinație.

Procedura de autorizare ISCIR începe cu depunerea unei cereri la sediul ISCIR de către proprietarul instalației sau al echipamentului. Această cerere trebuie să conțină documentele necesare, cum ar fi planurile de construcție, instrucțiunile de utilizare, rapoarte de inspecție anterioare și orice alte documente relevante. După depunerea cererii, ISCIR efectuează o serie de inspecții și verificări pentru a se asigura că instalația sau echipamentul respectă toate normele de siguranță și de funcționare impuse de lege.

Cerințele de siguranță impuse de lege includ, printre altele, teste hidrostatice, teste de rezistență și verificări ale elementelor de siguranță, cum ar fi supapele de siguranță și sistemele de control. În plus, ISCIR verifică instalația sau echipamentul pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu toate reglementările și standardele naționale și internaționale relevante.

În cazul în care instalația sau echipamentul nu respectă toate cerințele de siguranță și de funcționare impuse de lege, ISCIR poate solicita proprietarului să remedieze problemele identificate și să efectueze noi inspecții și teste până când instalația sau echipamentul respectă toate cerințele de siguranță și de funcționare impuse de lege. După ce instalația sau echipamentul respectă toate cerințele de siguranță și de funcționare impuse de lege, ISCIR emite autorizația de funcționare. Această autorizație este valabilă timp de un an, după care trebuie reînnoită prin depunerea unei noi cereri și efectuarea unor noi inspecții și teste.

Autorizarea de funcționare ISCIR este importantă pentru a asigura siguranța angajaților care lucrează cu instalații sau echipamente care utilizează presiune, precum și a celorlalte persoane care se află în apropierea acestora. Această autorizare garantează că instalația sau echipamentul este construit și funcționează în siguranță potrivit celor mai actuale norme legislative.