Revizia echipamentului este o procedură mai complexă și nu trebuie confundată cu V.T.P.-ul, pentru că sunt operațiuni diferite. Nu există obligativitate legală în acest sens, dar este recomandată de către producătorii de centrale termice a se face anual pentru a asigura o bună funcționare a centralei.

Revizia centralei termice este un proces important ce trebuie efectuat cel puțin o dată pe an pentru a ne asigura că sistemul de încălzire funcționează în mod corespunzător și în siguranță. Această activitate presupune verificarea și curățarea elementelor centralei termice, înlocuirea pieselor uzate sau deteriorate și executarea altor lucrări necesare pentru a preveni eventualele probleme.

Ea este necesară pentru a ne asigura că sistemul de încălzire funcționează eficient și în siguranță. În timpul iernii, o centrală termică care funcționează necorespunzător poate duce la pierderi de căldură și facturi mai mari la încălzire. Mai mult decât atât, o centrală termică defectă poate pune în pericol viața locatarilor, prin emisii de monoxid de carbon sau prin explozii.

Revizia centralei termice trebuie efectuată de către un specialist autorizat și instruit în mod corespunzător. Aceștia vor efectua o serie de verificări, inclusiv a flăcării din arderea centralei, a presiunii apei în sistemul de încălzire, a scurgerilor și a funcționării termostatului.

În timpul reviziei, specialistul va curăța elementele centralei termice, inclusiv ventilatorul, schimbătorul de căldură și arzătorul, pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și a preveni acumularea de murdărie. De asemenea, vor fi înlocuite filtrele și alte piese uzate sau deteriorate, cum ar fi garniturile, furtunele și elementele electrice.

O altă verificare importantă este aceea a evacuării gazelor arse. Specialistul va verifica dacă aceasta este corespunzătoare și nu există scurgeri sau defecte. Dacă există probleme, evacuarea trebuie reparată imediat pentru a preveni emisiile de monoxid de carbon și alte gaze periculoase.

Revizia centralei termice nu trebuie neglijată sau amânată, deoarece aceasta poate conduce la probleme majore de siguranță și la costuri mari de reparații. O centrală termică bine întreținută poate dura mai mult și poate funcționa mai eficient, fapt ce poate reduce simțitor facturile la încălzire și emisiile de gaze cu efect de seră.

Costurile reviziei complete a unei centrale clasice pleacă de la 250 RON și a unei centrale în condensare pleacă de la 300 RON în funcție de puterea (exprimată în kW) a echipamentului.